Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Alla ansökningar om anslag från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

Aktuella utlysningar

Handelsrådet har just nu inga aktuella utlysningar.

Stängda utlysningar

FORSKNING RELEVANT FÖR HANDELSNÄRINGEN 2021 – utlysningen är stängd.

STUDENTUPPSATSPRISET 2021 – utlysningen är stängd.

DOKTORANDSTIPENDIUM 2021 – utlysningen är stängd.

POSTDOC-STÖD 2021 – utlysningen är stängd.

Forskningsprojekt

Majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning till individuella forskningsprojekt som vanligtvis öppnas under december och beslutas i början av sommaren.

Doktorandstipendium

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Stipendieutlysning öppnar varje år i februari.

Postdoc-stöd

Från och med 2021 kan man ansöka om postdoc-stöd via en årlig utlysning som öppnar i februari. Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Handelns studentuppsatspris

Handelsrådet tillsammans med Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut handelns studentuppsatspris. Priset är till för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Infrastrukturellt stöd

För att stärka och utveckla handelsforskningen finansierar Handelsrådet utöver vanliga forskningsprojekt olika former av infrastrukturella forskningssatsningar. De som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare.

För mer information och frågor

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • Kommunikatör

  Linn Eliasson

  010-47 18 581

  linn.eliasson@handelsradet.se