Utbildningar för mindre företag

Från och med hösten 2019 till och med hösten 2021 erbjuds mindre företag kostnadsfria utbildningar från etablerade och erkänt duktiga utbildningsleverantörer. Cirka 300 företag är anmälda till projektet. Endast dessa företag kan anmäla sig till projektets utbildningar.

Projektets utbildningar genomförs på olika platser runt om i landet. Vi har valt att söka samarbeta med lokalt starka organisationer som kan utgöra länk mellan projektet och ortens handelsföretag. Ett starkt lokalt engagemang och ett stort behov av aktuella utbildningsinsatser har varit avgörande i val av orter.

Samarbetsorganisation och kontaktperson på respektive ort:

Luleå
Birgit Öhlund, Affärsutvecklare och Sales Director Luleå Business Region AB
birgit.ohlund@luleabusiness.se, tel: 076-529 43 57

Nyköping
Christer Bang, Campus Nyköping Företag
christer.bang@nykoping.se, tel 0709-36 98 07

Region Västerbotten
Marie Öhlund, Näringslivsutvecklare Lycksele Kommun
marie.ohlund@lycksele.se, tel 070-308 02 62

Sundsvall
Jonas Albecker, VD/Stadskärneutvecklare
albecker@stadsutvecklingsundsvall.se, tel 070-674 73 72

Tranås
Pär-Anders Davidsson, vd/centrumledare Tranås United
palle@svenskhandeltranas.se, tel 0140-38 48 80

Uppsala
Lisa Thörn, vd/cityutvecklare Uppsala Citysamverkan,
lisa@uppsalacity.se, tel 018-140080

Visby/Gotland
Magnus Olsson, verksamhetsledare Visby Centrum
magnus.olsson@visbycentrum.se, tel 070-281 15 60

Västerås
Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan
maria.fors@vasterascity.com, tel 070-532 53 30

Växjö
Nils-Petter Nilsson, VD/Centrumledare Växjö
centrumledare@vaxjocity.com, tel 0733 68 32 00