Forskningssatsningar

Varje år görs en större utlysning, där forskare uppmanas inkomma med ansökningar med fokus på ett visst ämnesområde (på senare år även med tillägget "Öppen kategori" för att fånga upp forskningsprojekt som faller utanför ramen för det angivna området).

Nedan finner du länkar till utlysningarna där forskningsprojekten inom varje utlysning listas, en lista över de mindre fristående projekten som beviljas löpande under året samt en årlig sammanfattad projektportfölj.

Strategi och utveckling

Strategi och utveckling

Handelsfakta.se

Handelsfakta.se

Publikationer

Akademisk artikel

Jia T., Jiang B., Carling K., Bohlin M. och Ban Y. (2012). Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. Online first 28 November 2012.

Handelsrådets Forskningsrapport
Anställningsbidragens roll i handeln

En jämförelse med branscherna hotell- och restaurang, stad och bemanning

Handelsrådets Forskningsrapport
Att sälja hållbara produkter – detaljhandelsföretagens strategier för att skapa mening och värde för kunderna

Fredriksson och Fuentes (2014). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2014:3.

Handelsrådets Forskningsrapport
Blanda kanalerna rätt

Johan Kask och Claes Hultman (2016). Handelsrådet. Nr 2016:2.