Anmälan utbildningar

Samtliga utbildningar är kostnadsfria och genomförs digitalt via Zoom.

Modul 5 ”Hur gör jag i min undervisning”

Vid detta sista utbildningstillfälle lägger vi fokus på att tillsammans hitta sätt att omsätta dina nya kunskaper i praktiken. Syftet är att stötta dig att anpassa och utveckla din undervisning så att den matchar den snabba digitaliseringstakten i handeln, få inspiration till olika undervisningsupplägg samt säkerställa att undervisningen på framtidens gymnasiala handelsutbildningar ligger i framkant.
Sista anmälningsdag är 17 september 2021.

19 oktober kl. 09.00-12.00

20 oktober kl. 09.00-12.00

21 oktober kl. 09.00-12.00